Archive: Jul 2021

ĐIỂM MẶT CÁC VỊ TRÍ TRONG AGENCY - BẠN PHÙ HỢP TEAM NÀO?

Đầu tiên phải kể đến “trái tim” của Agency đồng thời cũng là những người “quan hệ rộng” nhất – team Account. Dấu hiệu nhận diện: tay phải bắt Client, tay trái bắt Design, tay trên tay dưới bắt Content,… Nếu các team khác... Read more

  • Author: admin
  • Tags: No tags
  • Comments:0