Archive: Apr 2019

Hành chính - văn thư

Mô tả công việc: Quản lý timeline, hợp đồng, thanh toán, tất cả giấy tờ có liên quan của các cộng tác viên, theo dõi, kiểm tra, đối soát, báo cáo kết quả theo yêu cầu của quản lí trực tiếp. Hỗ trợ report dự án định kì. Hỗ trợ... Read more

  • Author: admin
  • Tags: No tags
  • Comments:0