Archive: Nov 2018

TUYỂN DỤNG ADMIN

1/ Công việc phụ trách: Admin website: – Đăng bài/chỉnh sửa bài viết trên website / Youtube – Giám sát và thông báo và xử lý các lỗi phát sinh trên website (lỗi kỹ thuật/content). – Testing hệ thống / website trước khi ra mắt một... Read more

  • Author: admin
  • Tags: No tags
  • Comments:0