Tag: tuyển dụng

Tuyển dụng WEBSITE CONTENT DEVELOPER

Income: up to 1000 USD   Description:   We’re looking for a writer with experience in website development to develop clear, concise, and elegant content for the microsites & websites of our Marketing Campaigns, including UX/UI text, Help articles, website copy, blog posts,... Read more

Tuyển dụng Content Executive

Chúng tôi cần thành viên mới: Sáng tạo, yêu viết lách, sỡ hữu vốn từ và vốn sống phong phú, khả năng thẩm thấu brand cao, có kinh nghiệm làm việc tại các Agency (công ty quảng cáo). Để có thể: Biến ý tưởng thành những câu chữ hay... Read more